-----------
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

:: Како да паркирам со СМС?

Паркирање со СМС

Услугата за СМС паркирањето е лесен и брз начин за плаќање за паркирањето преку мобилен телефон.

Предности за возачите:
- Услугата е поудобна за корисниците (речиси 100 % достапност на мобилни телефони)
- Возачите немораат да имаат пари во себе
- Возачите немаат потреба да одат до апаратот за издавање на паркинг билети
- Можност за проширување на паркинг зоната без употреба на апарати за издавање на паркинг билети
- Можност за плаќање на паркинг билетот по лесен и удобен начин
- Можност за земање на даночни документи
- Модерна и еколошка услуга


Предности за операторите:
- Го олеснува начинот за наплата на закупените паркинг сесии
- Ги намалува инвестициите во инфраструктурата за проширување на паркинг зоните (не е потребно поставување на апарати за издавање на паркинг билети)
- Намалување на оперативните трошоци (собирање пари од паркинг апаратите, одржување, готовинско ракаување итн.)
- Можност за полесна измена на условите на услугата (тарифни промени итн.)
- Можност за побрзо проширување на паркинг зоните и имплементација на нови зони
- Лесна конфигурација на нови паркинг зони во еден чекор
- Овозможува прецизна статистика во реално време во врска со функционирањето на целиот систем
- Уште еден извор на приход е известувањето за истекот на паркинг билетот
- Лесно и брзо се врши проверката преку мобилниот уред
- Можност за паркинг операторите да соберат  повеќе пари  благодарение на  достапноста за корисници
- Услугата ја намалува измамата – СМС паркинг билетите не може да се фалсификуваат

:: Клиентска апликација за користење на паркинг простор

Симнете ја апликацијата

- клиентска апликација - Windows OS

- клиентска апликација - Android апликација

- клиентска апликација - iOS

Упатство за работа со апликацијата

- Упатство за работа со Windows апликација

- Упатство за работа со Android апликација

- Упатство за работа со iOS апликација

Последни активности

Latest Project

Зголемување на површините за паркирање

Со појавата на трендот на зголемување на степенот на моторизација и бројот на регистрирани моторни возила во Градот, одделението за стопанисување со паркинг простор воспостави нови паркинг простори се со цел да се излезе во пресрет на новонастанатата ситуација...

Повеќе..

Поважни настани

Воведување на повластени билети за паркирање

:: За корисниците на услугите за паркирање во расположливиот простор, согласно нивните потреби и местоположбата на живеење воведени се повластени билети.

 

Воведување на дневни, неделни, месечни и годишни билети за паркирање

:: За корисниците на услугите за паркирање во расположливиот простор, согласно нивните потреби и местоположбата на живеење.

 

Повеќе..